Szlakiem wież i platform widokowych euroregionu silesia- etap1.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 stycznia 2020

W grudniu 2017 roku Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu – Miasto Racibórz przystąpiło do realizacji projektu pt. ”Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap 1”.

Projekt realizowano od 01.12.2017 do 30.11.2018 roku. Głównym celem projektu było powstanie sieciowego produktu turystycznego, którym jest szlak wież i platform widokowych Euroregionu Silesia. W projekt zaangażowanych było pięciu partnerów, w tym czterech ze strony polskiej: Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Mszana, Gmina Lubomia, Miasto Racibórz-Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu i jeden ze strony czeskiej: Obec Sosnová.

W ramach działania powstały dwie wieże i trzy platformy widokowe na terenie gmin uczestniczących w projekcie. Platforma widokowa w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu znajduje się przy głównej trasie spacerowej, na skarpie nad „Zaczarowanym Ogrodem”. Taras widokowy podobnie jak Arboretum jest dostępny dla odwiedzających bezpłatnie przez cały rok od świtu do zmierzchu. Do platformy można dojść od strony parkingu przy ul. Markowickiej, pokonując odległość około 800 metrów w leśnej scenerii. Po drodze mijamy Edukacyjną Ścieżkę Przyrodniczą „Zielona klasa” oraz mini zoo. Drugie dojście znajduje się po przeciwnej stronie Arboretum przy stawach wędkarskich, za przejazdem kolejowym. Z poziomu platformy pięknie prezentuje się żywopłotowy labirynt. Patrząc z góry, dostrzegamy jego charakterystyczną formę kwiatu o pięciu płatkach. Każda pora roku ma tu swój niepowtarzalny urok. Wiosną ogród ozdabiają magnolie, wiśnie, różaneczniki. Latem kwitną róże i liliowce. Jesień mieni się różnorodnymi jesiennymi barwami. Zimozielone żywotniki atrakcyjne są także zimą. Kolekcje roślin polskich i zbiorowisk łąkowych mają dodatkowo wartość edukacyjną. Stalowa konstrukcja platformy o wymiarach 13,5 m x 6m spoczywa na fundamencie żelbetowym. Podłogę wykonano z desek. Bezpieczeństwo zapewnia balustrada stalowa.

W ramach projektu wytyczony został szlak turystyczny łączący pięć nowo powstałych wież lub platform widokowych. Przebiega on od miejscowości Sosnová w Czechach, przez Opawę, Krawarz, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Lubomię do miejscowości Połomia w gminie Mszana. Prezentuje nie tylko najpiękniejsze widokowo zakątki Śląska, ale również miejscowe atrakcje turystyczne po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

W celu promocji projektu wydano polsko-czeskie mapy i ulotki (bezpłatnie dostępne dla zainteresowanych u każdego z partnerów projektu) prezentujące szlak i jego główne atrakcje turystyczne z podziałem na trasę samochodową, przeznaczoną dla rodzin z dziećmi oraz rowerową. Powstała dwujęzyczna polsko-czeska witryna internetowa, zawierająca szczegółowe informacje o całym projekcie. Przy każdym punkcie widokowym jest zamontowana tabliczka z logo projektu, która umożliwia samodzielne wykonanie odbitki- stempla turystycznego za pomocą kartki i ołówka. W Arboretum jest ona dostępna na samej platformie. Dodatkowo u każdego z partnerów można uzyskać tradycyjną pieczęć atramentową. W Arboretum Bramy Morawskiej znajduje się ona w siedzibie Arboretum. Wszystkie produkty projektu dostępne są bezpłatnie dla odwiedzających.

Tytuł projektu: „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap 1”Nr projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001118

Projekt „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia- etap 1.”, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001118, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie